Strafrecht

Strafrecht is het geheel van regels waarin is vastgelegd: welk gedrag strafwaardig is, welke straffen er worden gegeven, en hoe de strafoplegging wordt uitgevoerd.