Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers en ondernemingen tegenover de overheid. De overheid neemt beslissingen die door het bestuursrecht geregeld zijn. Ook geeft het bestuursrecht aan wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met zo’n beslissing.

Procederen komt vaak kijken bij het bestuursrecht. Alhoewel in het bestuursrecht geen sprake is van verplichte bijstand, wordt dit wel aangeraden. Procedures kunnen gaan over overheidsaansprakelijkheid, ruimtelijke ordening, bescherming van uw gegevens tot vergunningen voor horeca en evenementen. Advies geven en helpen is een belangrijk onderdeel van ons werk.